s2

Kółko matematyczne

Zapoznaj się teraz, zapraszamy

czytaj więcej

s3

Wieczorowy program nauczania

Zapoznaj się teraz, zapraszamy

czytaj więcej

s5

Fundusze stypendialne

Zapoznaj się teraz, zapraszamy

czytaj więcej

28.02.19
Stypendia (Scholarships) 2019
Polskiej Fundacji Kulturalnej
Informujemy, że Polska Fundacja Kulturalna dysponuje funduszami stypendialnymi, które zostały utworzone dzięki hojności trzech różnych darczyńców. Termin przesyłania aplikacji upływa 31 marca 2019 więcej»

CONTACT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

10.12.2019

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Sobota, 12 października 2019 7:00 - 21:00

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Zapraszamy do rejestracji (informacja poniżej) oraz do głosowania w obwodowej komisji wyborczej nr 205 w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark

Głosowanie odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00

Obwód głosowania nr 205, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Clark, Polska Fundacja Kulturalna
177 Broadway
Clark  NJ 07066
ww.pcfnj.org  pcf@pcfnj.org  tel: 732-382-719

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
posiada ważny polski paszport,
zostanie wpisana do spisu wyborców.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl/

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:

telefonicznie, nr tel.: 646 - 237 2112 lub 646 - 237 2114 w godzinach: 10.00 – 15.00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
e-mailowo: nowyjork.wybory@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York,
233 Madison Avenue, New York, NY 10016

ustnie: w siedzibie Konsulatu
faksem, nr faksu: 646 – 237 2116


Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND