Okoliczności odwołania zebrania członków 27 czerwca 2018

Opublikowano

Wiadomości

Okoliczności odwołania zebrania członków 27 czerwca 2018.

Wczorajsze (27 czerwca 2018) zebranie członków Polskiej Fundacji Kulturalnej zostało odwołane. Było to zebranie wyborcze podczas, którego członkowie Fundacji aprobują kandydatów na tzw. Members Representatives.

Powodem odwołania zebrania było świadome i zaplanowane zakłócenie porządku przez Panią Joannę Szymańską, która już poprzednio została zawieszona w prawach członka Fundacji za szkalowanie Polskiej Fundacji Kulturalnej, rozpowszechnianie niezgodnych z prawda informacji oraz za prowokacje wobec oficerów policji. Pani Szymańska jeszcze przed wejściem do budynku nagrywała film i wyrażała komentarze, że członkowie Fundacji nie mogą wejść na zebranie – co było niezgodne z prawdą. Osoba ta odmówiła opuszczenia budynku, dodatkowo filmując bez zgody osoby przebywające na terenie siedziby Polskiej Fundacji Kulturalnej oraz wyrażając niezgodne z prawdą komentarze. Materiał filmowy został umieszczony w Internecie. Po przybyciu policji Pani Szymańska samodzielnie opuściła siedzibę Fundacji.

Nieprawdą jest jakoby członkowie Fundacji nie byli wpuszczani na zebranie wyborcze (które niestety z ww. powodów i tak się nie odbyło). Do momentu incydentu w wykonaniu Pani Szymańskiej udało się zweryfikować członkostwo kilkunastu osób. Przed odwołaniem zebrania dosłownie w przypadku kilku osób stwierdzono, że nie są członkami Fundacji i te osoby zostały poinformowane o tym fakcie oraz o tym, że z powodu braku aktualnego członkostwa nie mogą uczestniczyć w zebraniu wyborczym. KILKA osób, deklarowało posiadanie konta w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Jednakże dane przez nas posiadane nie potwierdzały faktu przekazywania składki z konta do Polskiej Fundacji Kulturalnej. Wywołało to agresję u tych osób. Zaznaczamy, że miało to miejsce już po odwołaniu spotkania.

Przypominamy, że od ponad roku Polska Fundacja Kulturalna wydaje (bezpłatnie) karty członkowskie członkom Fundacji, które uregulowały roczne składki członkowskie oraz nie naruszyły regulaminu Fundacji. NIKT z osób których członkostwa nie byliśmy w stanie potwierdzić wczoraj – nie okazał karty członkowskiej.

Do momentu odwołania zebrania nikt z osób przybyłych na spotkanie nie używał argumentu, że zjawił się jako “sympatyk” a nie członek Fundacji.

Wydarzenia, które miały miejsce są kontynuacją prób zniszczenia Polskiej Fundacji Kulturalnej przez tą samą grupę osób, która dołożyła wszelkich starań (dodajmy bezskutecznie) w celu uniemożliwienia zapisów do naszej szkoły.

Było to świadome, celowe działanie – większość osób przybyło na teren Fundacji już po odwołaniu zebrania wyłącznie w celu wywołania zamieszania.

Polska Fundacja Kulturalna nie będzie tolerowała tego typu zachowań.