Polska Fundacja Kulturalna

Opublikowano

Wiadomości

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA w Clark, NJ, USA ma status organizacji niedochodowej. Zajmuje się popularyzacją kultury i dziedzictwa polskiego. Jest jedyną tego typu organizacją na obszarze trzech stanów – New Jersey, New York i Connecticut.

PFK znajduje się w Clark, w stanie New Jersey na gruntach o powierzchni ok. 1,5 ha. Trzy połączone ze sobą budynki tworzą powierzchnię użytkową ok. 3720 m kw. W każdym budynku są pomieszczenia biurowe, klasowe, sale konferencyjne i inne. Jest także duża sala widowiskowa ze sceną.PFK prowadzi znaną Galerię Sztuki im. Waltera Skulskiego, w której swoje prace wystawiają polscy i międzynarodowi artyści. Ponadto mieści się tu Biblioteka im. Josepha Marjanczyka, zawierająca ponad 15 000 sztuk książek i innych publikacji w językach polskim i angielskim.Zapisy testamentowe Pp. Lubomira i Ireny Zabilskich oraz P. Josepha S. Różańskiego pozwalają na przyznawanie co roku określonej liczby stypendiów naukowych, w wysokości $2000 każde. Ponadto od 2002 roku PFK przyznaje 10 dodatkowych stypendiów z puli Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej.PFK prowadzi kursy dla dorosłych, w tym m.in. lekcje języka polskiego dla Amerykanów i osób innych narodowości, zajęcia artystyczne i muzyczne oraz szermierkę i karate dla dzieci i młodzieży. 

Polska Szkoła Dokształcająca kształci każdego roku ok. 700 uczniów od przedszkola do klasy XI (matura). Program obejmuje język polski, historię, geografię, muzykę, kulturę i tradycje polskie.Ponadto w ciągu roku PFK organizuje wiele spotkań tematycznych, seminariów, wykładów, projekcji filmowych, koncertów, akademii i innych uroczystości. Użycza również sal na imprezy prywatne.

Serdecznie zapraszamy:

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA

177 Broadway

Clark, NJ 07066-1849

tel: 732-382-7197