04.07.21
Independence Day / Dzień Niepodległości

CONTACT

Support Polish Cultural Foundation by shopping at

When you shop at AmazonSmile, Amazon will donate to Polish Cultural Foundation

Wydarzenia

Strona głównaWydarzenia › Exhibit The Battle of Warsaw 1920 / Wystawa plenerowa Bitwa Warszawska 1920 - 100 lecie

08.15.2020

Exhibit The Battle of Warsaw 1920 / Wystawa plenerowa Bitwa Warszawska 1920 - 100 lecie

Saturday, August 15, 2020 at 11:00 am Polish Cultural Foundation 177 Broadway, Clark NJ 07066


We invite you to the opening of the open-air exhibit "War with the Bolsheviks. Battle of Warsaw 1920"
Saturday, August 15, 2020 at 11:00 AM

The ceremony was organized jointly by:
Polish Cultural Foundation , Stowarzyszenie Pamięć, Narodowe Forum Kresowe- USA, Banner of Jasna Gora

The Battle of Warsaw 1920. Centenary of Victory
War with the Bolsheviks.

The Battle of Warsaw was the culmination of the Polish-Bolshevik war, one of the decisive events in the history of Poland, Europe and the world.

Poland stopped the march of communism to Western Europe. In 1931, the British diplomat Lord Edgar Vincent d'Abernon wrote: "The modern history of civilization knows few events of greater importance than the Battle of Warsaw in 1920. It does not know a single one that is less appreciated".

The Battle of Warsaw, commonly known as the Miracle on the Vistula - the armed clash between Soviet Russia and Poland on August 13-25, 1920, the decisive battle of the Polish-Bolshevik war.
Finding themselves in a critical situation, on the threshold of a defeat expected by many, the units of the Polish Army managed to push back and defeat the advancing Red Army. The victory of the Poles in the battle allowed for the reborn Republic of Poland to maintain its independence, and also shattered the Soviet plans of an offensive against Western Europe and the plans to unleash an international revolution.

- - - -
Bitwa Warszawska 1920. Stulecie zwycięstwa.
Wojna z bolszewikami.

Bitwa warszawska była kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej, jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata.

Polska zatrzymała marsz komunizmu na zachód Europy. W 1931 r. brytyjski dyplomata lord Edgar Vincent d'Abernon, napisał: „Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane”.

Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą – starcie zbrojne stoczone w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku pomiędzy Rosją Radziecką i Polską, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.
Znalazłszy się w krytycznej sytuacji, u progu spodziewanej przez wielu klęski, oddziały Wojska Polskiego zdołały odepchnąć i pokonać nacierającą Armię Czerwoną. Zwycięstwo strony polskiej w bitwie pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji.Poland.us
Unia
Szkola
Sala