25.11.21
Happy Thanksgiving / Szczęśliwego Święta Dziękczynienia

KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › Bohaterski Polski Sierpień / Heroic Polish August

08.14.2021

Bohaterski Polski Sierpień / Heroic Polish August

Mamy zaszczyt zaprosić na Bohaterski Polski Sierpień / Heroic Polish August
Już w najbliższą Sobotę 14 sierpnia 2021 (lub w przypadku deszczu, w niedzielę 15 sierpnia 2021)
od 7:30 PM do 9:30PM
Pomnik Katyński 2 Exchange Pl, Jersey City, NJ 07302
 
(for information in English please scroll down)
 
Udało nam się zdobyć pozwolenie na zorganizowanie uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City ! Dzisiaj otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. Dziękujemy miastu Jersey City za pomoc w uzyskaniu pozwolenia.
 
Jak wiemy Exchange Place, gdzie znajduje się pomnik będzie przechodził poważną rekonstrukcję. Przez kilka miesięcy nie będzie można organizować uroczystości pod pomnikiem.
Jest to więc okazja dla każdego kto czuje się prawdziwym patriotą, aby pokazać, że Pomnik Katyński w Jersey City był, jest i będzie dla nas bardzo ważny.
 
Dlaczego „Bohaterski Polski Sierpień” ? – nazwa wzięła się stąd, że w miesiącu sierpniu miały miejsce bardzo ważne wydarzenia. Więcej poniżej.
 
Plan uroczystości:
1) Po zapadnięciu zmroku podświetlenie Pomnika Katyńskiego na biało-czerwono (pierwszy raz zrobiliśmy to w ubiegłym roku)
2) Uhonorowanie:
- Bitwy Warszawskiej 13–25 sierpnia 1920
- rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Kolbe - 14 sierpnia 1941
- Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia - 2 października 1944
- Zamordowanych w Katyniu
3) Złożenie wieńca pod pomnikiem
 
Będzie można się zapoznać ze specjalnie przygotowanymi planszami na temat wyżej wymienionych wydarzeń.
Dla wszystkich przygotowane są pamiątkowe pocztówki z uroczystości.
Wszystko to przy dźwiękach naszych patriotycznych pieśni oraz melodii.
 
Prosimy o przyniesienie polskich i amerykańskich flag. Podczas organizowanych przez nas uroczystości nie ma miejsca na autopromocję a wyłącznie na promocję postaw patriotycznych!
 
Przekażcie znajomym – do zobaczenia pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City !
 
* * *
 
We are honored to invite you to the Heroic Polish August
This coming Saturday, August 14, 2021 (or in case of rain, on Sunday, August 15, 2021)
from 7:30 PM to 9:30 PM
Katyn Monument - 2 Exchange Pl, Jersey City, NJ 07302
 
We managed to get a permit to organize the ceremony at the Katyn Memorial in Jersey City! Today we have received official confirmation. Thank you Jersey City for helping us obtain the permit.
 
As we know, the Exchange Place, where the monument is located, will undergo a major reconstruction. It will not be possible to organize celebrations at the monument for several months.
It is therefore an opportunity for anyone who feels a true patriot to show that the Katyn Memorial in Jersey City was, is and will be very important to us.
 
Why "Heroic Polish August"? - the name comes from the fact that very important events took place in August. More below.
 
Celebration plan:
1) After dark, the Katyn Monument will be illuminated in white and red (we did it for the first time last year)
2) Honoring:
- Battle of Warsaw August 13–25, 1920
- anniversary of the martyrdom of Saint Maximilian Kolbe - August 14, 1941
- the Warsaw Uprising - August 1 - October 2, 1944
- Katyn Massacre
3) we will lay the wreath at the monument
 
You will be able to see specially prepared boards about the above-mentioned events.
Commemorative postcards from the ceremony are prepared for everyone.
All this to the sounds of our patriotic songs and melodies.
 
Please bring Polish and American flags. During the celebrations we organize, there is no place for self-promotion, but only for the promotion of patriotic attitudes!
 
Tell your friends - see you at the Katyn Memorial in Jersey City!
 


Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND