Kalendarz Stałych Programów

Opublikowano

Wiadomości

Zapraszamy nie tylko od święta na stałe programy, kluby i kółka zainteresowań!

PONIEDZIAŁKI
Szkoła malarstwa olejnego i akwareli – A.K. Nowak – 7 pm – 9:30 pm

WTORKI
Sporty walki – Dan Kairaitis – 6 pm – 7 pm

Szkoła malarstwa, rzeźby oraz ceramiki – Ivan Bratko – 6:30 pm – 8:30 pm

BINGO w Polskiej Fundacji Kulturalnej – 7 pm

Biblioteka Marjańczyków – 7:30 pm – 9:30 pm

grupa AA “Pogoda Ducha” – 8 pm

ŚRODY

Sporty walki – Dan Kairaitis – 6 pm – 7 pm

Szkoła malarstwa olejnego i akwareli – A.K. Nowak – 7 pm – 9 pm

ZHP oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa – 7 pm – 9 pm

Biblioteka Marjańczyków – 7:30 pm – 9:30 pm

CZWARTKI
Szkoła malarstwa, rzeźby oraz ceramiki – Ivan Bratko – 4:30 pm – 8:30 pm

Język polski – poziom początkujący oraz średnio zaawansowany – 7 pm -9 pm (od marca do maja)

PIĄTKI
Szkoła malarstwa, rzeźby oraz ceramiki – Ivan Bratko – 4:30 pm – 6:30 pm

Sporty walki – Dan Kairaitis – 6 pm – 7 pm

Polska Szkoła Dokształcająca (klasy V – XI) – 6:30 pm – 10 pm

Biblioteka Marjańczyków – 7:30 pm – 9:30 pm

SOBOTY
Kółko matematyczne – 9 am – 12 pm

Polska Szkoła Dokształcająca (3 i 4-latki, zerówki i klasy I – IV) – 10 am – 2 pm

Biblioteka Marjańczyków – 10 am – 12 pm

BINGO w Polskiej Fundacji Kulturalnej – 11 am

Szermierka – Janusz Młynek – 2:10 pm – 4:10 pm

NIEDZIELE
grupa NA “Nowe Początki” – 8:30 pm