Galeria / Gallery

Galeria powstała w 1984 roku dzięki funduszom przekazanym na mocy testamentu Waltera Skulskiego. W niedługim czasie typowe pomieszczenie z rzędem okien po stronie północnej stało się jedną z bardziej prestiżowych galerii w stanie New Jersey.

Wystepują tu artyści lokalni i o sławie międzynarodowej. Od 1984 roku urządzono ponad 160 wystaw prac artystycznych, na których zaprezentowało m.in. rzeźby Lubomira Tomaszewskiego, Piotra Worońca, Andrzeja Pityńskiego, obrazy Alojzego Balcerzaka, Nikifora, Jun Guang Yu, Aleksandry K. Nowak, gobeliny Niny Kędzierskiej, plakaty Rafała Olbińskiego, grafikę Jana Lebensteina, kolaże Marcello Truppy. Były też wystawy grupowe, m.in. artystów stowarzyszonych w The Guild of American Papercutters oraz Woodbridge Art Group.

Każdego roku organizowanych jest ok. 10 wystaw w okresie od września do lipca, z przerwą wakacyjną.

– – –

The gallery was established in 1984 thanks to funds provided under Walter Skulski’s will. Soon, the typical room with a row of windows on the north side became one of the most prestigious galleries in New Jersey.

Local and international artists perform here. Since 1984, over 160 exhibitions of artistic works have been organized, including: sculptures by Lubomir Tomaszewski, Piotr Woroniec, Andrzej Pityński, paintings by Alojzy Balcerzak, Nikifor, Jun Guang Yu, Aleksandra K. Nowak, tapestries by Nina Kędzierska, posters by Rafał Olbiński, graphics by Jan Lebenstein, collages by Marcello Truppa. There were also group exhibitions, including: artists affiliated with The Guild of American Papercutters and Woodbridge Art Group.

Each year, approximately 10 exhibitions are organized from September to July, with a summer break.