Programy

Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ, USA ma status organizacji niedochodowej. Zajmuje się popularyzacją kultury i dziedzictwa polskiego. Jest jedyną tego typu organizacją na obszarze trzech stanów – New Jersey, New York i Connecticut.PFK znajduje się w Clark, w stanie New Jersey na gruntach o powierzchni ok. 1,5 ha. Trzy połączone ze sobą budynki tworzą powierzchnię użytkową ok. 3720 m kw. W każdym budynku są pomieszczenia biurowe, klasowe, sale konferencyjne i inne. Jest także duża sala widowiskowa ze sceną.PFK prowadzi znaną Galerię Sztuki im. Waltera Skulskiego, w której swoje prace wystawiają polscy i międzynarodowi artyści. Ponadto mieści się tu Biblioteka im. Josepha Marjanczyka, zawierająca ponad 15 000 sztuk książek i innych publikacji w językach polskim i angielskim.Zapisy testamentowe Pp. Lubomira i Ireny Zabilskich, P. Josepha S. Różańskiego, Pp. Ireny i Mieczysława Niznik Haloha pozwalają na przyznawanie co roku określonej liczby stypendiów naukowych, w wysokości $2000 każde.

PFK prowadzi kursy dla dorosłych, w tym m.in. lekcje języka polskiego dla Amerykanów i osób innych narodowości, zajęcia artystyczne i muzyczne oraz szermierkę i karate dla dzieci i młodzieży. Dla nowych imigrantów prowadzone są lekcje języka angielskiego i kursy przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo.

Polska Szkoła Dokształcająca kształci każdego roku ok. 600 uczniów od przedszkola do klasy XI (matura). Program obejmuje język polski, historię, geografię, muzykę, kulturę i tradycje polskie.

Ponadto w ciągu roku PFK organizuje wiele spotkań tematycznych, seminariów, wykładów, projekcji filmowych, koncertów, akademii i innych uroczystości. Użycza również sal na imprezy prywatne.

Wieczorowy program nauczania

Więcej

Szkoła malarstwa, rzeźby oraz ceramiki

Więcej

Szermierka

Więcej

Stypendia (Scholarship)

Więcej

Sporty walki

Więcej

Kółko matematyczne

Więcej

Grupa AA

Więcej