Biblioteka / Library

Biblioteka im. Józefa i Katarzyny Marjanczyk (Biblioteka Marjanczyków) jest częścią Polskiej Fundacji Kulturalnej – 177 Broadway, Clark, NJ 07066.

Jest to niezwykle ważne źródło i miejsce służące zachowaniu i upowszechnianiu polskiej literatury oraz kultury w Stanach Zjednoczonych. Wiele książek znajdujących się w kolekcji biblioteki może być zaklasyfikowane jako unikalne lub jako jedne z niewielu egzemplarzy na świecie. Biblioteka Marjanczyków zawiera ponad 16.000 książek i publikacji w języku polskim oraz angielskim.

Książki dostępne w bibliotece wprowadzane są do wspólnego katalogu czterech polonijnych bibliotek: Biblioteki Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, biblioteki Instytutu Józefa Piłsuskiego w Ameryce, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz Fundacji Kościuszkowskiej.

Katalog książek zgromadzonych w tych bibliotekach dotępny jest w internecie.

Poszukujemy wolontariuszy chętnych do pomocy w bibliotece. Zapraszamy wszystkich chętnych we wtorki o 19:30 (7:30 pm)

Wypożyczanie / Zwrot książek: wtorki, 7:30pm – 9:30pm

Prosimy o kontakt: [email protected]
Do zobaczenia w bibliotece!

– – –

Library of Józef and Katarzyna Marjanczyk (Marjanczyk Library) is part of the Polish Cultural Foundation – 177 Broadway, Clark, NJ 07066.

It is an extremely important source and place for preserving and disseminating Polish literature and culture in the United States. Many of the books in the library’s collection can be classified as unique or among the few in the world. Our Library contains over 16,000 books and publications in Polish and English.

Books available in the library are entered into the common catalog of four Polish libraries: the Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation in Clark, New Jersey, the library of the Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Institute of Arts and Sciences of America and the Kosciuszko Foundation

The catalog of books collected in these libraries is available on the Internet.

We are looking for volunteers willing to help in the library. Everyone is welcome on Tuesdays at 7:30 p.m. (7:30 p.m.)

Borrowing/Returning Books: Tuesdays, 7:30pm – 9:30pm

Please contact us: [email protected]