O PFK

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA w Clark, NJ, USA ma status organizacji niedochodowej. Zajmuje się popularyzacją kultury i dziedzictwa polskiego. Jest jedyną tego typu organizacją na obszarze trzech stanów – New Jersey, New York i Connecticut.

PFK znajduje się w Clark, w stanie New Jersey na gruntach o powierzchni ok. 1,5 ha. Trzy połączone ze sobą budynki tworzą powierzchnię użytkową ok. 3,720 m2. W każdym budynku są pomieszczenia biurowe, klasowe, sale konferencyjne i inne. Jest także duża sala widowiskowa ze sceną.

PFK prowadzi znaną Galerię Sztuki im. Waltera Skulskiego, w której swoje prace wystawiają polscy i międzynarodowi artyści. Ponadto mieści się tu Biblioteka im. Josepha Marjanczyka, zawierająca ponad 15,000 książek oraz innych publikacji w językach polskim i angielskim.

Zapisy testamentowe Pp. Lubomira i Ireny Zabilskich, P. Josepha S. Różańskiego, Pp. Ireny i Mieczysława Niznik Haloha pozwalają na przyznawanie co roku określonej liczby stypendiów naukowych, w wysokości $2000 każde.

PFK

Nasze działania

Wieczorowy program nauczania

M.in. lekcje języka polskiego dla Amerykanów i osób innych narodowości.

Zajęcia

Zajęcia artystyczne i muzyczne oraz szermierkę i karate dla dzieci i młodzieży.

Polska Szkoła Dokształcająca

Polska Szkoła Dokształcająca kształci każdego roku ok. 700 uczniów od przedszkola do klasy XI (matura). Program obejmuje język polski, historię, geografię, muzykę, kulturę i tradycje polskie.

Spotkania

Ponadto w ciągu roku PFK organizuje wiele spotkań tematycznych, seminariów, wykładów, projekcji filmowych, koncertów, akademii i innych uroczystości. Użycza również sal na imprezy prywatne.